Zmetková hlášení

Modul Zmetková hlášení IS NEFRIT je úzce provázán s modulem Odvádění operací. Při odvádění operací se zaznamenává počet shodných a neshodných kusů, které prošly danou operací. Informace o neshodných kusech je výchozí pro vznik zmetkového hlášení, které dále blíže specifikuje danou neshodu ( opravitelný, neopravitelný zmetek, vada, příčina, viník, mzdová náhrada, náklady atd. ). Zmetková hlášení se promítají do plánování výrobních zakázek, mají vazbu na technologii ( historie vad, které se vyskytly na výrobku, polotovaru ) a nedokončenou výrobu. Náhrady za neshodné výrobky ( polotovary ) jsou řešeny na úrovni modulu Řízení zakázek a projektů.

Zpět