Řešené oblasti - přehled

Účetnictví a finance

Účetnictví
Vnitřní doklady
Evidence DPH
Souhrnné hlášení
Účetní výkazy
Saldokonto
Pokladna
Bankovní výpisy
Příkazy k úhradě
Faktury přijaté
Faktury vydané
Upomínky
Kompenzace
Majetek

Sklady, prodej, nákup

Sklady
Skladové pohyby ( příjem, výdej, převod, přesun )
Ocenění skladových zásob
Rezervace
Prodej ( poptávka -> nabídka -> objednávka )
Nákup ( poptávka -> nabídka -> objednávka )
Ceníky
Inventury
Intrastat
Maloobchodní prodej - paragonová pokladna
CRM

Výroba

Kusovníky
Receptury
Technologické postupy
Údržba
Řízení zakázek a projektů
Plánování materiálových požadavků
Zmetková hlášení
Kooperace
Kapacity
Odvádění operací
Spotřeba materiálu
Kalkulace
Nedokončená výroba