Technologické postupy

Modul Technologické postupy IS NEFRIT popisuje strukturu a vlastnosti pracovišť. Tyto informace jsou základem pro hlavní evidenci modulu – technologické postupy. Technologické postupy využívají centrální číselník operací. Operace jsou v technologickém postupu řazeny dle pořadí provádění. Technologické postupy jsou zdrojem dat pro plánovací moduly. Systém umožňuje technologické postupy verzovat. Ke každé operaci technologického postupu lze definovat návodku, seznam nástrojů, přípravky atd.. Operaci je možné také provázat s konkrétními položkami v kusovníku a tak definovat materiál spotřebovaný na dané operaci.

Zpět