Spotřeba materiálu

Modul obsahuje evidenci Listů spotřeby, které mohou být zadávány ručně, generovány z výrobních zakázek, nebo vznikají generováním z odvádění operací, kdy je na odváděné operaci zaznamenán materiál, spotřebovaný na dané operaci. Evidence spotřeby materiálu přímo na výrobní operaci využívá čárové kódy pro identifikaci materiálu.

Zpět