Řízení zakázek a projektů

Modul Řízení zakázek a projektů IS NEFRIT je základním modulem pro plánování a řízení výroby. Svou koncepcí je vhodný jak pro řízení výroby, tak i pro řízení procesů projektového charakteru. Výrobní zakázky vznikají generováním z prodeje, generováním z plánování materiálových požadavků nebo přímo ve výrobě. Modul pracuje s technologickými daty z modulů Kusovníky, Technologické postupy a Receptury. Pro řízení projektů jsou používány subzakázky a milníky. Modul je doplněn o Ganttovy diagramy pro sledování termínů a vytížení zdrojů. Do modulu Řízení zakázek a projektů se zpětně promítají informace z odvádění operací, spotřeby materiálu, evidence kooperací a evidence zmetkových hlášení.

Zpět