Receptury

Modul Receptury IS NEFRIT je modulem popisujícím technickou přípravu výroby pro kontinuální výrobu dávkového charakteru. Podporováno je jak složení produktu ze surovin, tak i rozklad suroviny na produkty a odpad s následnou změnou způsobu zaplánování výrobní zakázky.

Modul se zabývá také vazbou produktů kontinuální výroby dávkového charakteru na obaly, v nichž jsou tyto produkty distribuovány do prodejní sítě. Modul je vhodný také pro popis technické přípravy výroby plastových výrobků vstřikováním do forem. Pro tento typ výroby jsou receptury doplněny evidencí forem, která je úzce provázána s modulem Řízení zakázek. Evidence forem umožňuje sledovat formu v jejím životním cyklu a dává přehled o nákladech spojených s údržbou formy.
Kontroly jsou doplňující evidencí k recepturám a zabývají se popisem a evidencí kontrol produktů kontinuální výroby dávkového charakteru.

Zpět