Odvádění operací

Modul odvádění operací IS NEFRIT je zaměřen na sběr dat přímo na výrobních pracovištích. Ke sběru dat je využíváno čárových kódů na úrovni výrobních příkazů a operací. Odvedení operace je vázáno na identifikaci osoby, která operaci provádí. Odvedení operace se skládá ze vstupu ( zahájení operace ) a libovolného počtu výstupů. Operace mohou být přidělovány na základě operativního plánu pracoviště, výrobního příkazu, denního plánu zaměstnance apod.. Pro účely odvádění operací je operace možné dělit ( práci zahájí pracovník v ranní směně, dokončí pracovník v odpolední směně). Odvedená operace se okamžitě promítá do výrobní zakázky.

Zpět