Nedokončená výroba

Modul Nedokončená výroba slouží k detailnímu sledování nedokončené výroby z pohledu materiálu a výrobních operací. Tyto detailní informace jsou sumarizovány do výsledných údajů za jednotlivé dílny až po výsledky za celou firmu, kde jsou tyto informace udržovány v měsíčních hodnotách ve vazbě na účetnictví.

Zpět