Kooperace

IS NEFRIT umožňuje do svých technologických postupů a do technologických postupů výrobních zakázek zařazovat kooperovaná pracoviště a operace. Operace technologického postupu s kooperovaným pracovištěm je podkladem pro vznik požadavku na kooperaci. Požadavek na kooperaci vzniká v systému automaticky v okamžiku zaplánování výrobní zakázky s kooperovaným pracovištěm. Z požadavku na kooperaci je možné generovat objednávku kooperace a sledovat stavy jejího vyřízení. Kooperace je možné sledovat s využitím modulu pro odvádění operací. V takovém případě se odvádění promítá jak do výrobní zakázky, tak do požadavku na kooperaci.

Zpět