Kapacity

IS NEFRIT umožňuje plánování do neomezených i omezených kapacit. Výpočet plánovaných kapacit je dán individuelním nastavením pracoviště a jeho plánovacím kalendářem. Kapacitní vytížení pracovišť výrobními zakázkami je možné zobrazit formou Ganttova diagramu. Modul umožňuje provádět změny kapacit a přeplánování kapacit výrobních zakázek.

Zpět