Kalkulace

Základem modulu Kalkulace IS NEFRIT je klasická výrobková kalkulace, která vychází z technologického postupu, kusovníku a kalkulačního vzorce. Jednotlivé kalkulace se ukládají do návrhů, které je možné archivovat nebo rušit. Modul obsahuje také nabídkovou kalkulaci, kdy kalkulační vzorec pracuje s kalkulačními položkami, které rozšiřují rozsah standardní kalkulace. Umožňuje tedy kalkulaci výrobku ( polotovaru ), aniž by existovala kmenová dokumentace ( postup, kusovník ). Poměrně rozsáhlou částí modulu je simulace nákladů a potřeb materiálů na základě vstupního výrobního plánu ( obchodního ) plánu.Zpět