Aktuality

Datum: 01.01.2023
|
Kategorie: Novinky

Expedice – nový plán nakládky

Zákazníci využívající plán nakládky mohou od 1.1.2020 využívat nové grafické funkce a filtry. Nový plán nakládky je více provázaný se zbývajícími částmi systému, což přináší uživateli větší komfort při práci.
Datum: 25.04.2018
|
Kategorie: Novinky

Web klient pro obchod a servis

Byla uvolněna nová verze web klienta vhodná pro servisní pracovníky a obchodníky pracující v terénu. Web klient umožňuje pracovat s IS prostřednictvím dotykových zařízení, jako jsou například mobilní telefon nebo tablet s operačními systémy Android nebo iOS.
Datum: 01.09.2017
|
Kategorie: Novinky

Nový "Panel nákupu"

Byl uvolněn nový "Panel nákupu" s vylepšenými funkcemi pro řízení nákupních poptávek. Nové funkce zefektivňují celý proces nákupu a činí ho v každém okamžiku přehledným.
Datum: 28.02.2017
|
Kategorie: Novinky

EET pro velkoobchod a maloobchod od 1.3.2017

IS NEFRIT obsahuje všechny funkce nutné ke splnění zákonné povinnosti EET. Důraz je kladen především na jednoduchost používání, aby byla minimalizována zátěž zákazníka spojená se splněním této povinnosti.
Datum: 29.11.2015
|
Kategorie: Novinky

Kontrolní hlášení od 1.1.2016

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1.1.2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Aktualizace potřebné pro zpracování Kontrolního hlášení budou k dispozici ke stažení 31.12.2015.
Datum: 22.11.2010
|
Kategorie: Novinky

Nová verze IS NEFRIT

Mezi hlavní vylepšení v nové verzi IS NEFRIT patří především následující funkčnosti: Nákup – evidence atestů nakupovaného materiálu; Prodej – doplňování zásob konsignačních skladů na principu kanbanu; Maloobchodní prodej – vylepšené ovládáni pokladní zásuvky; Inventarizace zásob – kontrolní snímání inventarizovaných částí; Výroba – sledování atestovaného materiálu ve výrobě; Projektové řízení – plné propojení objednávek subdodávek s milníky subzakázek subdodavatelů; Mobilní terminály – nový panel pro pořizování